Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương – Đổi mới

12/06/2020

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã thống nhất cao mục tiêu của nhiệm kỳ mới: Phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng; trên cơ sở đó, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của cơ quan, doanh nghiệp.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương Phan Văn Bản và đại diện một số Ban của Đảng uỷ Bộ đã đến tham dự và chúc mừng Đại hội. 

Nhiệm kỳ nhiều thành tích trên các mặt công tác

Bí thư Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy

Phát biểu khai mạc Đại hội, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy khẳng định, Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, đánh giá ưu, khuyết điểm, những bài học về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng bộ Lê Thị Đức cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác: Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết của đảng, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc đẩy mạnh “Học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ, phát huy vai trò của Đảng uỷ và các Chi uỷ trong việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra đã được hoàn thành. 

Hiện nay, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam có 01 Đảng bộ bộ phận và 09 Chi bộ trực thuộc (trong đó 6 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan). Tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện nay là: 121 đảng viên, trong đó đảng viên dự bị: 01 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ và các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao. Đảng uỷ CQ Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện công khai, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức chuyên môn, thực hiện tốt sự phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, quản lý và công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

5 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Phan Văn Bản nhận xét, nhiệm kỳ 2015-2020, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cơ quan CĐCTVN đã nghiêm túc xây dựng và triển khai các quy chế, chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm, kết quả có báo cáo với Đảng ủy Bộ, từ chi bộ đến đảng bộ đã duy trì việc sinh hoạt định kỳ và chuyên đề để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và triển khai  thực hiện công tác đảng, quan tâm thường xuyên đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM thực hiện rất nghiêm túc...

Với những kết quả đạt được, tập thể Đảng bộ CQ CĐCTVN luôn được ghi nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Đảng ủy Bộ Công Thương khen thưởng hàng năm. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó Bí thư thường trực Phan Văn Bản nhiệt liệt biểu dương các thành tích xuất sắc của Đảng bộ cũng như tập thể các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Phan Văn Bản

Đánh giá cao về những phương hướng và chỉ tiêu cụ thể Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của đảng, quy chế của các tổ chức đảng đảng cơ sở;

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, NQ, quy định của Đảng;

Bốn là, xây dựng và rà soát hoàn thiện các quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng, công khai minh bạch trong các hoạt động quản lý, giải quyết công việc;

Năm là, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm, quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên có chuyên môn sâu phù hợp và đáp ứng yêu cầu tình hình mới;  chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, điều kiện làm việc cho người lao động.

Xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhận thức sâu sắc những thuận lợi, cơ hội, khó khăn thách thức mới của đất nước cũng như của ngành, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo, tổ chức đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra.  

Theo đó, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng; trên cơ sở đó, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của cơ quan, doanh nghiệp.

Mục tiêu này được cụ thể bằng các chỉ tiêu sau: 

Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15%- 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm. 100% Đảng bộ bộ phận, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 20% Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ phát triển từ 08- 10 đảng viên mới.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ giai đoạn 5 năm 2020 – 2025 và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Phan Văn Bản tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN khoá III

Tại Đại hội, toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đã thống nhất cao, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là 06 đồng chí có lập trường vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp Phiên đầu tiên để bầu các chức danh. Theo kết quả bỏ phiếu, đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tich CĐCTVN là Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN là Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN.

Nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ (2020-2025) đòi hỏi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu cao. Phát huy truyền thống tốt đẹp, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ III (2020-2025) và các Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ