Truy cập nội dung luôn

Đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

08/11/2012

Bên lề Hội nghị ASEM 8 vào tháng 10 năm 2010 tại Brúc-xen, Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tuyên bố nhất trí khởi động đàm phán Hiệp định FTA VN - EU sau khi cấp kỹ thuật hai bên hoàn tất tham vấn các nội dung cần thiết.

1. Quyết định khởi động đàm phán:

- Bên lề Hội nghị ASEM 8 vào tháng 10 năm 2010 tại Brúc-xen, Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tuyên bố nhất trí khởi động đàm phán Hiệp định FTA VN-EU sau khi cấp kỹ thuật hai bên hoàn tất tham vấn các nội dung cần thiết.

- Ngày 26 tháng 6 năm 2010, tại Brúc-xen, Bỉ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Cao ủy Thương mại EU đã tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

2. Cơ quan chủ trì đàm phán: Bộ Công Thương - Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Địa chỉ thư tín: Văn phòng Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (Văn phòng Đoàn đàm phán Chính phủ), số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ thư điện tử: fta@moit.gov.vn (địa chỉ dự kiến)

3. Đối tác đàm phán: Liên minh châu Âu

4. Khởi động nghiên cứu khả thi: Trong khuôn khổ ASEAN-EU, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Cao ủy Thương mại EU đã nhất trí thành lập Nhóm Tầm nhìn về Quan hệ Đối tác Kinh tế để đánh giá tính khả thi của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-EU. Kết quả nghiên cứu của Nhóm Tầm nhìn về tác động của FTA ASEAN-EU là nguồn tham khảo hữu hiệu cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đàm phán FTA song phương với EU do trong nghiên cứu, Việt Nam (cùng với các nước ASEAN khác) thuộc nhóm đối tượng đã được đánh giá tác động.

5. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khả thi: Cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đều được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu độc lập. Kết quả sơ bộ của các nghiên cứu cho thấy tác động của FTA ASEAN-EU là tương đối khả quan. Tất cả các bên tham gia đều thu được lợi ích trong kịch bản tự do hoá hoàn toàn thương mại hàng hóa. Tất nhiên, kết quả này chỉ mang tính tương đối và nghiên cứu cũng có một số hạn chế.

6. Các hiệp định, thoả thuận mở cửa thị trường tiêu biểu mà các đối tác đàm phán đã ký kết với bên thứ ba (tham khảo dưới đây):

Đối với EU: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/index_en.htm

7. Các Hiệp định, thỏa thuận mở cửa thị trường tương đương của Việt Nam:

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN http://www.aseansec.org/12039.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc http://www.aseansec.org/19105.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc http://www.aseansec.org/22557.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ http://www.aseansec.org/22563.htm

+ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản http://www.aseansec.org/22572.htm

+ Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Ôtxtrâylia-Niu Di-lân http://www.aseansec.org/22258.htm

+ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-Nhật Bản http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/vietnam.html

8. Các tài liệu liên quan:

1. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU: Dự báo tác động tới nền kinh tế Việt Nam (Tóm lược kết quả nghiên cứu của Dự án MUTRAP):

http://trungtamwto.vn/vn-eu-fta/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-%E2%80%93-eu-du-bao-tac-dong-toi-nen-kinh-te-viet-nam-tom-luoc

2. The Free Trade Agreement between Viet Nam and the European Union: Quantitative and Qualitative impact analysis:

http://www.mutrap.org.vn/en/library/MUTRAPIII/Technical%20reports/THE%20FREE%20TRADE%20AGREEMENT%20BETWEEN%20VIETNAM%20AND%20THE%20EUROPEAN%20UNION%20-QUANTITATIVE%20AND%20QUALITATIVE%20IMPACT%20ANALYSIS.pdf

3. Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and ASEAN: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf

9. Hoạt động dành riêng cho doanh nghiệp bên lề đàm phán:

Hiện nay chưa có hoạt động cho doanh nghiệp bên lề đàm phán.

Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ