Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Cơ quan VEAM: Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

18/06/2020

Sáng ngày 16/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Phan Văn Bản và đại diện các Ban của Đảng ủy Bộ Công Thương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông Việt Nam -CTCP (VEAM) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, tổ chức và hoạt động của Đảng bộ theo quy định số 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự đoàn kết thống nhất

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Chuyện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cho biết, Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM hiện có 186 đảng viên, sinh hoạt tại 08 tổ chức đảng trực thuộc gồm 01 Đảng bộ bộ phận và 07 chi bộ.

Phần lớn các đơn vị thành viên (công ty con, công ty liên kết) có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và các đảng bộ địa phương.

Đồng chí Bùi Quang Chuyện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành: 29 Nghị quyết, 31 Chương trình hành động, 28 kế hoạch, 48 Quyết định và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác nhằm cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Công Thương để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm về sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt tập trung lãnh đạo hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty VEAM và ngày 24/01/2017, Tổng Công ty VEAM đã chính thức hoạt động mô hình Công ty cổ phần, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy Cơ quan TCT VEAM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ Công Thương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Đảng ủy Khối. Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Cơ quan VEAM ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn đòi hỏi của yêu cầu phát triển; phát huy được trí tuệ tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đảng ủy Cơ quan VEAM cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó mục tiêu chính là thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững các sản phẩm chính là máy móc phục vụ nông nghiệp, đảm bảo tăng trưởng hoặc duy trì mức ổn định so với năm trước. Có thời điểm do những yếu tố khó khăn khách quan dẫn đến một số chỉ tiêu trong kế hoạch năm đạt chưa cao, tuy nhiên nhìn chung tình hình SXKD của VEAM 5 năm qua về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, tại Đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: chất lượng và hình thức sinh hoạt của một số cấp uỷ chi bộ chưa cao; chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh vốn có của VEAM, công tác tái cấu trúc Tổng công ty còn chậm đổi mới, cơ cấu lao động khối văn phòng Cơ quan chưa thật hợp lý; Việc niêm yết trên sàn chứng khoán chưa đạt mục tiêu đề ra; Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ mới thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, chưa chú trọng việc thảo luận, tranh luận và bằng thực tiễn sinh động để làm rõ các quan điểm đổi mới của Đảng…

Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực đảng uỷ Bộ Công Thương đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Bộ Công Thương trong những năm vừa qua. Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó Bí thư thường trực đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tổng Cty VEAM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực đảng uỷ Bộ Công Thương

Đại diện Đảng uỷ Bộ Công Thương cũng đánh giá cao nội dung Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng Cty VEAM nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội. Theo đó, Báo cáo đã đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Để hoàn tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới và tổ chức thành công Đại hội, Đồng chí đề nghị Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM quan tâm các vấn đề sau:

1. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến cấp ủy, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

2. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ Cơ quan TỔng Công ty VEAM nhiệm kỳ 2020 -2025.

3. Tiếp tục tập trung lãnh đạo các cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức thức trách nhiệm, có chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

5. Nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng, không ngừng đổi nội dung hình thức sinh hoạt tại các Chi bộ, đặc biệt các Chi bộ khối doanh nghiệp.

6. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy.

7. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

8. Tăng cường công tác quản lý Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết các quy định của Đảng đảm bảo từng nhiệm vụ, từng giải pháp đều được kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả.

9. Kịp thời nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất.

Đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo; dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bầu vào Ban Chấp hành để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng Cty trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Văn Bản đề nghị, sau đại hội, Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, sớm hoàn thiện văn kiện, các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban Chấp hành, ổn định để sớm đi vào hoạt động.

Ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM cơ bản thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đảng uỷ lãnh đạo việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đến toàn thể đảng viên. Trước mắt, tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của VEAM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất cao số lượng cũng như danh sách bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM nhiệm kỳ mới có 05 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hải – Quyền Tổng giám đốc VEAM 

Thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Nguyễn Khắc Hải – Quyền Tổng giám đốc VEAM đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể đảng viên toàn Đảng bộ Cơ quan. Đồng chí Nguyễn Khắc Hải khẳng định cùng Ban chấp hành Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, các nhiệm vụ sẽ triển khai nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Về công tác kiện toàn tổ chức đảng: Thực hiện việc tách Đảng bộ Nhà máy VEAM Motor (Thanh Hóa) chuyển về sinh hoạt đảng tại Thị Xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Tách Chi bộ Văn phòng số 3 thành 02 Chi bộ khối văn phòng VEAM.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị chuyên môn về hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Phấn đấu kết nạp tối thiểu 20 quần chúng ưu tú trong nhiệm kỳ 2020-2025.

100% tổ chức đảng và cán bộ đảng viên học tập Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng.

Trên 80% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biêu; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến đảm bảo vì lợi ích chung để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đã đề ra. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ đảng viên Đảng bộ để tham dự ĐH đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và cán bộ CNVC-LĐ Tổng Cty, Đảng ủy Cơ quan TCT VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCT VEAM trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ