Truy cập nội dung luôn

Đánh giá chỉ tiêu quan trắc môi trường

28/03/2017

Đây là cơ sở để xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những chỉ tiêu không có trong quy định, mà điều kiện của thành phố cần phải thực hiện.

 

Theo website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các chuyên gia rà soát các chỉ tiêu quan trắc môi trường nhằm đảm bảo cơ sở đánh giá đầy đủ diễn biến chất lượng môi trường của thành phố. Đây sẽ là cơ sở để xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những chỉ tiêu không có trong quy định, mà điều kiện của thành phố cần phải thực hiện.

 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao rà soát lại mạng quan trắc môi trường của thành phố; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6554/QĐ-UBND ngày 15/12/2016).

 

UBND thành phố cũng chấp thuận cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chương trình “Giám sát ô nhiễm không khí do phóng xạ tại TP HCM” nhằm đảm bảo việc quan trắc chất lượng môi trường của thành phố được liên tục.

 

Quyên LưuBình luận
Tags:bảo vệ môi trườngô nhiễm môi trườngquan trắc môi trườngđánh giá chỉ tiêu quan trắc môi trường
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ