Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương ban hành quy chế tiếp công dân

17/02/2017

Ngày 15/2/2017, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ.

Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân, việc tổ chức và hoạt động tiếp công dân của Bộ Công Thương và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (không bao gồm khối các Vụ chức năng thuộc Bộ).

Mục đích của công tác tiếp công dân nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp công dân thường xuyên của Bộ Công Thương được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tại Phòng Tiếp công dân trong khuôn viên trụ sở của Bộ - số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực tiếp công dân của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay cho Bộ trưởng.

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.Thanh tra Bộ có trách nhiệm xét xét cụ thể vụ việc và báo cáo Bộ trưởng thời gian tiếp công dân. Đồng thời, Thanh tra Bộ có trách nhiệm cử cán bộ hướng dẫn công dân đến nơi tiếp và thực hiện các quy định về tiếp công dân của Bộ trưởng, giúp Bộ trưởng theo dõi và giải quyết các công việc tiếp theo sau khi tiếp công dân.

Hàng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý, Thanh tra Bộ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trong Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo bằng văn bản về công tác tiếp công dân gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Mọi hành vi vi phạm các quy định về tiếp công dân theo Quy chế thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8513/QĐ-BCT ngày 24/9/2014.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Gia Minh

 Bình luận
Tags:bộ công thươngtiếp công dânbộ trưởng trần tuấn anhquy chế tiếp công dân của bộ công thươngthanh tra bộ công thương
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ