Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương chủ động và tích cực tham gia xây dựng dự thảo Đề án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

22/05/2020

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 và thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý hải quan cùng đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trao đổi về dự thảo Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Mục tiêu của Đề án nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành đồng thời đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.Buổi làm việc do Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Công Thương tại Công văn số 2556/BCT-KHCN ngày 10 tháng 4 năm 2020 và dự thảo Đề án do Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, hai bên đã có thảo luận cởi mở, chi tiết các nội dung quan trọng của Đề án cũng như công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành. Đại diện Tổng cục Hải quan đánh giá cao, tiếp thu những góp ý của Bộ Công Thương đối với dự thảo Đề án và ghi nhận đóng góp của Bộ Công Thương trong hoạt động cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn vừa qua.

Tại cuộc họp, trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về KTCN và tổ chức thực hiện các quy định này các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đã tập trung vào phân tích hiện trạng vận hành của các mô hình hiện tại về hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và tính khả thi của mô hình mới theo đề xuất trong dự thảo Đề án của Tổng cục Hải quan.

Đặc biệt, các cán bộ, chuyên gia của hai bên đã trao đổi cởi mở và đưa ra nhiều ý kiến mang tính khoa học, thực tiễn cũng như thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và đề xuất mô hình kiểm tra chuyên ngành mang tính khả thi đối với hàng hóa nhập khẩu. Trong đó, mô hình mới cần phải đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành đã được luật định; đáp ứng các mục tiêu của quản lý nhà nước trên cơ sở chia sẻ dữ liệu, thông tin của cơ quan hải quan phục vụ công tác quản lý; phát huy và tăng cường việc xã hội hóa các hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian qua, công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai mạnh mẽ theo yêu cầu của Chính phủ bao gồm việc cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa có sự chồng chéo; đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quy định quản lý xuất khẩu nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, với mục tiêu ngày càng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã chủ động và tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tham gia xây dựng Đề án và các hoạt động có liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ