Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương phát động hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”

05/05/2021

Hướng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2021, ngày 29 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2395/BCT- KHCN về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị căn cứ và điều kiện cụ thể của đơn vị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực và doanh nghiệp ngành Công Thương thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử…; đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào cải tiến, nâng cao năng suất chất, lượng tại doanh nghiệp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, đơn vị và ngành Công Thương.

Bên cạnh đó, tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Trong tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (từ 14-19/5/2021), các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng; giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ trên trang thông tin điện tử.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ