Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương: Từng bước đổi mới, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

02/11/2020

Thời gian qua, công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai mạnh mẽ theo yêu cầu của Chính phủ và được cộng đồng doanh nghiệp (DN) ghi nhận, đánh giá cao.

Theo quy định của pháp luật về KTCN, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động KTCN trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm, hiệu suất năng lượng, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và các sản phẩm, hàng hóa khác theo phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các nhiệm vụ, nhằm quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả.

Trước hết, Bộ đã ban hành các văn bản liên quan đến danh mục hàng hóa phải KTCN và cắt giảm danh mục hàng hóa phải KTCN thuộc trách nhiệm quản lý. Năm 2018, Bộ Công Thương công bố danh mục các sản phẩm, hàng hóa phải KTCN. Năm 2019, ban hành Quyết định số 765/QĐ-BCT về công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm KTCN thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương…

Bộ Công Thương: Từng bước đổi mới, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Giảm chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành

 

Đặc biệt, ngày 31/7/2019, Bộ Công Thương có Quyết định số 2314/QĐ-BCT về việc ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện KTCN thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tại quyết định này, Bộ Công Thương đã ban hành tiêu chí và nguyên tắc cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng KTCN để đảm bảo cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện. Dự kiến sau khi thực hiện, danh mục sản phẩm hàng hóa phải KTCN của Bộ Công Thương sẽ cắt giảm khoảng 50% mặt hàng (491/840 mã HS 8 số). Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian để tổ chức thực hiện đồng bộ với quá trình thay đổi khung pháp lý liên quan đến hoạt động KTCN.

Hiện, Bộ Công Thương đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát để đơn giản hóa một số thủ tục, cắt giảm mặt hàng phải KTCN theo phương án tại Quyết định số 2314/QĐ-BCT. Đồng thời, đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các đơn vị thuộc Bộ. Các ý kiến đang được nghiên cứu, tổng hợp và xử lý theo đúng nguyên tắc, nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của DN, các yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đang tiến hành nghiên cứu các mô hình quản lý chuyên ngành và KTCN mới, phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế để từng bước đổi mới, cải cách hoạt động KTCN của Bộ, tiến tới triển khai cắt giảm danh mục và thủ tục KTCN theo hướng chuyển mạnh sang hậu kiểm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng thực hiện chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước đối với các sản phẩm, hàng hóa phải KTCN của Bộ.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước được phân công, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành phương án xử lý chồng chéo về thủ tục KTCN đối với một số mặt hàng trong lĩnh vực kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng; tích cực tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách KTCN và hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử về hoạt động KTCN và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Công Thương đã thành lập Trang tin về hoạt động KTCN và điều kiện đầu, tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ với mục tiêu đăng tải, công bố công khai các văn bản, hoạt động liên quan đến công tác KTCN, điều kiện đầu, tư kinh doanh của Bộ, kịp thời giải đáp những câu hỏi của DN, người dân về KTCN…

Là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nên tỷ lệ DN có thực hiện các thủ tục quản lý, KTCN trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương rất lớn. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của DN đối với các thủ tục do Bộ Công Thương quản lý liên tục được cải thiện trong những năm qua.

 

Báo Công Thương


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ