Truy cập nội dung luôn

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2021

22/03/2021

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021, Bộ Công Thương thông báo về việc sử dụng bộ nhận diện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cho chương trình.

Click để down Banner 1 tại đây

Click để down Banner 2 tại đây

Click để down Banner 3 tại đây

Click để down Banner 4 tại đây

Click để down Banner 5 tại đây

Click để down Banner 6 tại đây

Click để down Banner 7 tại đây

Click để down Banner 8 tại đây

Click để down Banner 10x80 cm tại đây

Click để down Phướn 80x250 cm tại đây

Click để down Poster 60x80 cm tại đây

Click để down Poster 60x80 cm (đối tác) tại đây

Click để down Standee 80x180 cm tại đây

Click để down Banner 10x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Phướn 80x250 cm nền xanh tại đây

Click để down Poster 60x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Standee 80x180 cm nền xanh tại đây

Click để down Digital nền xanh tại đây

Click để down Banner năng lượng 10x80cm nền xanh tại đây

Click để down Phướn năng lượng 80x250cm nền xanh tại đây

Click để down Poster năng lượng 60x80 cm nền xanh tại đây

Click để down Standee năng lượng 80x180cm nền xanh tại đây

Click để down Digital năng lượng nền xanh tại đây

Click để down Letterhead tại đây

Click để down ảnh Áo tại đây

Click để down Hướng dẫn tham gia Giờ Trái đất tại đây

Click để down Thông điệp tại đây

Click để down video về Giờ Trái đất tại đây

Click để down toàn Bộ nhận diện Giờ trái đất 2021 tại đâyTags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ