Truy cập nội dung luôn

Các nước Tây Phi sẽ tăng nhập khẩu gạo niên vụ 2020/2021

04/06/2020

Việc tăng diện tích và sản lượng lúa tại 04 nước Burkina Faso, Mali, Guinea và Senegal trong niên vụ 2020/21 sẽ không giúp các quốc gia Tây Phi này giảm nhập khẩu gạo do tăng trưởng dân số cao và giá gạo quốc tế rất cạnh tranh.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), diện tích và sản lượng lúa sẽ tăng lần lượt là 2,6 % và 3,3% tại các nước nói trên trong niên vụ 2020/21, tương đương 2,3 triệu ha và 4,9 triệu tấn thóc. Tuy nhiên, việc nhập khẩu gạo cũng sẽ tăng 12,9%, đạt 2,8 triệu tấn. Niên vụ 2019/2020, nhập khẩu gạo của 4 nước này chỉ đạt 2,5 triệu tấn, giảm 5,7% do giá gạo quốc tế tăng vì đại dịch Covid-19 và vấn đề phong tỏa tại những nước xuất khẩu gạo châu Á. Chính việc tăng giá gạo đã làm cho tiêu thụ gạo tăng trưởng chậm lại.

USDA ước tính, năm 2020/2021, nhập khẩu gạo sẽ tăng 20% tại Guinea (600.000 tấn), 16,6% tại Mali (350.000 tấn), 13,6% tại Senegal (1.250.000 tấn) và 3,5% tại Burkina Faso (600.000 tấn). Guinea và Mali có khả năng tự túc gạo tốt hơn hai nước còn lại, lần lượt đáp ứng được 80% và 87% nhu cầu trong niên vụ 2019/20. Đối với Burkina Faso và Senegal, tỷ lệ này lần lượt là 44% và 30%.

 

Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ gạo tại Burkina Faso, Guinea, Mali và Senegal
 

 

2019/220

2020/21

SENEGAL

 

 

Diện tích (1000 ha)

300

305

Sản xuất (1000 t.)

779

789

Nhập khẩu (1000 t.)

1100

1250

Tiêu thụ (1000 t.)

1780

1850

GUINEA

 

 

Diện tích (1000 ha)

1850

1900

Sản xuất (1000 t.)

1680

1730

Nhập khẩu (1000 t.)

500

600

Tiêu thụ (1000 t.)

2100

2200

BURKINA FASO

 

 

Diện tích (1000 ha)

170

180

Sản lượng (1000 t.)

245

260

Nhập khẩu (1000 t.)

580

600

Tiêu thụ (1000 t.)

830

860

MALI

 

 

Diện tích  (1000 ha)

910

930

Sản xuất (1000 t.)

2080

2150

Nhập khẩu (1000 t.)

300

350

Tiêu thụ (1000 t.)

2400

2500

 

 

 

 

Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang những nước này

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal đạt 32 triệu USD, sang Guinea 751.818 USD và sang Mali là 131.058 USD.

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a))


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ