Truy cập nội dung luôn

Công ty Mead thông báo giá bán lẻ khuyến nghị các sản phẩm sữa đang lưu hành trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT

06/09/2017

Cụ thể:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách, chất lượng

Đơn vị tính

Mức giá bán lẻ khuyến nghị

(Đã bao gồm VAT)

1

Enfamil A+ 3 VANILLA 400G - 360° BRAIN PLUS

400g

Hộp thiếc

223,374

2

Enfamil A+ 3 VANILLA 650G - 360° BRAIN PLUS

650g

Hộp thiếc

300,627

3

Enfamil A+ 3 VANILLA 900G - 360° BRAIN PLUS

900g

Hộp thiếc

453,199

4

Enfamil A+ 3 VANILLA 1.8KG - 360° BRAIN PLUS

1800g

Hộp thiếc

804,350

5

Enfagrow A+ 4 vanilla 400g-360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

400g

Hộp thiếc

199,035

6

Enfagrow A+ 4 vanilla 650g-360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

650g

Hộp thiếc

268,964

7

Enfagrow A+ 4 vanilla 900g-360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

900g

Hộp thiếc

403,560

8

Enfagrow A+ 4 vanilla 1.8kg-360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

1800g

Hộp thiếc

735,800

9

ENFAMIL A+ 2 PWD 1.7KG(6CAN) VN

1700g

Hộp thiếc

957,668

10

Enfamil A+ Gentle Care 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

282,719

11

Enfalac Premature Formula

400g

Hộp thiếc

214,339

12

Enfamil Lactose Free

400g

Hộp thiếc

241,529

13

Pregestimil

400g

Hộp thiếc

261,616

14

Nutramigen

400g

Hộp thiếc

292,963

15

ENFAMIL A+ GENTLECARE PWD 900G - 360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

625,011

16

ENFAMIL A+ GENTLECARE 3 PWD 400G - 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

270,900

17

ENFAMIL A+ GENTLECARE 3 PWD 900G - 360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

603,759

18

ENFAGROW A+ GENTLECARE 4 PWD 400G - 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

257,048

19

ENFAGROW A+ GENTLECARE 4 PWD 900G - 360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

561,609

20

Lactum 3 400g

400g

Hộp thiếc

139,000

21

Lactum 3 900g

900g

Hộp thiếc

298,000

22

Lactum 3 1.8kg

1800g

Hộp thiếc

566,000

23

Lactum 4 400g

400g

Hộp thiếc

134,000

24

Lactum 4 900g

900g

Hộp thiếc

288,000

25

Lactum 4 1.8kg

1800g

Hộp thiếc

545,000

26

Enfamil A + 1 400g 360° Brain Plus với PDX & GOS

400g

Hộp thiếc

256,844

27

Enfamil A + 1 800g 360° Brain Plus với PDX & GOS

800g

Hộp nhựa

538,000

28

Enfamil A + 1 900g 360° Brain Plus với PDX & GOS

900g

Hộp thiếc

532,755

29

Enfamil A + 1 1950g (650gx3gói) 360° Brain Plus với PDX & GOS

1950g

Hộp giấy

1,125,000

30

Enfamil A + 2 400g 360° Brain Plus với Inulin & GOS

400g

Hộp thiếc

274,000

31

Enfamil A + 2 800g 360° Brain Plus với Inulin & GOS

800g

Hộp nhựa

527,000

32

Enfamil A + 2 900g 360° Brain Plus với Inulin & GOS

900g

Hộp thiếc

565,000

33

Enfamil A + 2 1.7kg 360° Brain Plus với Inulin & GOS

1700g

Hộp thiếc

977,000

34

Enfamil A + 2 1950g (650gx3gói) 360° Brain Plus với Inulin & GOS

1950g

Hộp giấy

1,101,000

35

Enfamil A + 3 400g 360° Brain Plus với PDX & GOS

400g

Hộp thiếc

242,000

36

Enfamil A + 3 800g 360° Brain Plus với PDX & GOS

800g

Hộp nhựa

458,000

37

Enfamil A + 3 900g 360° Brain Plus với PDX & GOS

900g

Hộp thiếc

491,000

38

Enfamil A + 3 1.8kg 360° Brain Plus với PDX & GOS

1800g

Hộp thiếc

904,000

39

Enfamil A + 3 1950g (650gx3gói) 360° Brain Plus với PDX & GOS

1950g

Hộp giấy

935,000

40

Enfamil A+ 3 3250g 360° Brain Plus với PDX & GOS

3250g

Hộp giấy

1,505,000

41

Enfagrow A + 4 800g 360° Brain Plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

800g

Hộp nhựa

418,000

42

Enfagrow A + 4 900g 360° Brain Plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

900g

Hộp thiếc

448,000

43

Enfagrow A + 4 1.8kg 360° Brain Plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

1800g

Hộp thiếc

824,000

44

Enfagrow A + 4 1950g (650gx3gói) 360° Brain Plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

1950g

Hộp giấy

854,000

45

Enfagrow A+ 3 400g 360° Brain Plus với PDX & GOS cho trẻ từ 1-3 tuổi

400g

Hộp thiếc

242,000

46

Enfagrow A+3  800g 360° Brain plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 1-3 tuổi

800g

Hộp nhựa

458,000

47

Enfagrow A+ 3 900g 360° Brain Plus với PDX & GOS cho trẻ từ 1-3 tuổi

900g

Hộp thiếc

491,000

48

Enfagrow A+ 3 1800g 360° Brain Plus với PDX & GOS cho trẻ từ 1-3 tuổi

1800g

Hộp thiếc

904,000

49

Enfagrow A + 3 1950g 360° Brain Plus với PDX & GOS (for 1-3 years)

1950g

Hộp giấy

935,000

50

Enfagrow A+3  3250g 360° Brain plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 1-3 tuổi

3250g

Hộp giấy

1,505,000

51

Enfagrow A+ 4 3250g 360° Brain Plus với PDX & GOS dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

3250g

Hộp giấy

1,375,000

52

Enfamil A+ 3 RTD Vanilla 360 ͦ Brain Plus

180ml

Hộp giấy

18,899

53

Enfamil A+ 3 RTD Chocolate 360 ͦ Brain Plus

180ml

Hộp giấy

18,899

54

Enfagrow A+ 4 RTD Vanilla 360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

180ml

Hộp giấy

18,494

55

Enfagrow A+ 4 RTD Chocolate 360 ͦ Brain Plus cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

180ml

Hộp giấy

18,494

56

Enfamil A + 1 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi

400g

Hộp thiếc

278,000

57

Enfamil A + 1 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi

900g

Hộp thiếc

576,000

58

Enfamil A + 2 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi

400g

Hộp thiếc

271,000

59

Enfamil A + 2 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi

900g

Hộp thiếc

559,000

60

Enfamil A + 2 1700g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi

1700g

Hộp thiếc

967,000

61

Enfagrow A + 3 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla

400g

Hộp thiếc

249,000

62

Enfagrow A + 3 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla

900g

Hộp thiếc

505,000

63

Enfagrow A + 3 1.8kg 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla

1800g

Hộp thiếc

930,000

64

Enfagrow A + 4 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 2 - 6 tuổi hương Vanilla

900g

Hộp thiếc

470,000

65

Enfagrow A + 4 1.8kg 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 2 - 6 tuổi hương Vanilla

1800g

Hộp thiếc

865,000Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ