Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam kê khai mức giá bán lẻ khuyến nghị

27/03/2018

Mức giá này thực hiện từ ngày 26/3/2018.

Cụ thể: 

STT

Tên hàng hóa

Quy cách,  chất lượng

Đơn vị tính

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)

Ghi chú

1

Similac IQ 4 - 180ml

Hộp giấy 180ml

lon

17,300

Sản phẩm mới

Vụ Thị trường trong nước


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ