Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) kê khai mức giá bán lẻ khuyến nghị mới

24/05/2018

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 24/5/2018.

STT

Tên hàng hóa

Quy cách,  chất lượng

Đơn vị tính

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)

Ghi chú

1

Similac Newborn IQ (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

279.400

Sản phẩm mới

2

Similac Newborn IQ (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

581.900

3

Similac IQ 2 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

273.900

4

Similac IQ 2 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

572.000

5

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

244.200

6

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

496.100

7

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 1,7kg

lon

847.000

8

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

227.700

9

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

469.700

10

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 1,7kg

lon

804.100Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ