Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ khuyến nghị các sản phẩm

15/08/2017

Theo đó, giá của các sản phẩm của Công ty TNHH Nestle Việt Nam đang bán trên thị trường có giá như sau:

STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách chất lượng Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)
1 NAN OPTIPRO 1 NWB019-4 12x400g VN 12x400g                     210,300
2 NAN OPTIPRO 1 NWB019-4 6x800g VN 6x800g                     371,400
3 NAN OPTIPRO 2 LEB070-1 12x400g VN 12x400g                     210,400
4 NAN OPTIPRO 2 LEB070-1 6x800g VN 6x800g                     377,100
5 NESTLE NAN OPTIPRO3 LEB047 Tin 12x900gVN 12x900g                     380,800
6 NESTLE NAN OPTIPRO 4 LNFB003 12x900g VN 12x900g                     372,700
7 NAN OPTIPRO HA 1 12x400g 12x400g                     264,400
8 NAN OPTIPRO HA 2 6x800g 6x800g                     502,500
9 NAN OPTIPRO HA 3 6x800g 6x800g                     427,100
10 LACTOGEN GOLD 1 24x400g 24x400g                     161,500
11 LACTOGEN GOLD 1 12x900g 12x900g                     328,300
12 LACTOGEN GOLD 2 12x900g 12x900g                     297,200
13 LACTOGEN GOLD 3 12x900g 12x900g                     257,200
14 LACTOGEN 4 LR Gold LNFB001 Tin 12x900gVN 12 x 900g                     273,400
15 NAN AL 110 12x400g 12x400g                     186,300
16 PRE NAN B NW026-1 S 12x400g VN 12 x 400g                     229,800
17 BOT AN DAM NESTLE CERELAC
YENMACHMANTAY 24X200G
24x200G                       64,000
18 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC CA&RAUXANH 24X200G
24x200G                       64,000
19 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC LUA MI SUA 24X200G
24x200G                       50,000
20 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC GAO&TRAICAY 24X200G
24x200G                       55,000
21 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC GAOLUCTRONSUA 24X200G
24x200G                       55,000
22 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC RAUXANHBIDO 24X200G
24x200G                       55,000
23 BOT AN DAM NESTLE
CERELAC GAHAMCAROT 24X200G
24x200G                       64,000
24 SAN PHAM DINH DUONG Y HOC
NUTREN JUNIOR 6X800G
6x800g                     580,000
25 SAN PHAM DINH DUONG Y HOC
NUTREN JUNIOR 12X400G
12x400g                     330,000
26 S-26 GOLD 24x400g 24x400g                     240,000
27 S-26 GOLD 6x900g 6x900g                     540,000
28 S-26 PROMIL GOLD 6x900g                     515,000
29 S-26 PROGRESS GOLD 6x900g                     450,000
30 S-26 PROMISE GOLD  6x900g                     385,000


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ