Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ trong nước

24/04/2018

Theo đó, mức giá thông báo này thực hiện từ ngày 01/5/2018.

Cụ thể: 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách

Mức giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)

Ghi chú

1

Nan optipro 1 

400g

220.600

Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó

2

Nan optipro 1

800g

389.600

3

Nan optipro 2

400g

220.700

4

Nan optipro 2

800g

395.600

5

Nestle nan optipro 3

900g

399.500

6

Nestle nan optipro 4

900g

391.000

7

Nan optipro HA 1

400g

277.400

8

Nan optipro HA 2

800g

527.100

9

Nan optipro HA 3

800g

448.000

10

Nan al 110

400g

195.400

11

Pre Nan B

400g

241.100Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ