Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến kê khai mức giá bán lẻ từ ngày 22/6/2017

26/06/2017

Cụ thể:

STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách chất lượng Đơn vị tính Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) Ghi chú
1 Enfamil A+1 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 400g Hộp thiếc             278,000 Sản phẩm mới
2 Enfamil A+1 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 900g Hộp thiếc             576,000 Sản phẩm mới
3 Enfamil A+2 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi 400g Hộp thiếc             271,000 Sản phẩm mới
4 Enfamil A+2 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi 900g Hộp thiếc             559,000 Sản phẩm mới
5 Enfamil A+2 1700g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi 1700g Hộp thiếc             967,000 Sản phẩm mới
6 Enfamil A+3 400g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla 400g Hộp thiếc             249,000 Sản phẩm mới
7 Enfamil A+3 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla 900g Hộp thiếc             505,000 Sản phẩm mới
  Enfamil A+3 1.8kg 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 1 - 3 tuổi hương Vanilla 1800g Hộp thiếc             930,000 Sản phẩm mới
  Enfamil A+4 900g 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 2 - 6 tuổi hương Vanilla 900g Hộp thiếc             470,000 Sản phẩm mới
  Enfamil A+4 1.8kg 360° Brain DHA+ với MFGM PRO cho trẻ từ 2 - 6 tuổi hương Vanilla 1800g Hộp thiếc             865,000 Sản phẩm mới
           
Vụ Thị trường trong nước


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ