Truy cập nội dung luôn

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2021

26/01/2021

Chiều ngày 25/01/2021, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Theo Thứ trưởng, thành công chung của Bộ Công Thương trong năm 2020 có đóng góp tích cực, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ trong đó có Cục ATMT. Thứ trưởng biểu dương, năm 2020, Cục ATMT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trong tất cả các lĩnh vực được giao.

Năm 2020, Cục hoàn thành xây dựng và ban hành 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 Thông tư đúng tiến độ; Trong công tác thanh tra chuyên ngành, năm qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ kéo dài, để tạo điều kiện thuân lợi cho các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất kinh doanh, Cục đã đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra năm 2020 đối với 08 đơn vị. Về công tác kiểm tra, Cục ATMT đã tiến hành kiểm tra được 25 đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường ngành công thương theo kế hoạch; Kiểm tra 21 đập, hồ chứa thủy về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa; Giám sát 16 nhà máy về thực hiện Đề án xử lý và tiêu thụ ro, xỉ, thạch cao các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

Cục ATMT đã giải quyết được 1.078 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Cục như: Cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; lĩnh vực kinh doanh khí; Lĩnh vực an toàn dầu khí; Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; Về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Lượng - nguyên Cục trưởng Cục ATMT

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục trưởng Cục ATMT Tô Xuân Bảo và Phó Cục trưởng Phạm Trọng Thực

Đại diện Lãnh đạo Cục ATMT khẳng định, năm 2021, Cục sẽ tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm của Cục hợp lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời; đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc; Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng có hiệu quả chương trình quản lý văn bản điện tử của Bộ phục vụ công tác quản lý điều hành, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của từng vị trí công tác và của toàn cơ quan; Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, các Sở Công Thương trong công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường, đặc biệt liên quan đến sự cố về an toàn, BVMT, tác động của thiên tai...; Củng cố và nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục cử đi đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về an toàn và bảo vệ môi trường.

Deputy Minister Cao Quoc Hung delivered a speech to direct the Conference

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các kết quả công tác năm 2020 cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất đáng biểu dương của tập thể Cục ATMT trong một năm đặc biệt, trong đó có việc chuyển giao thế hệ Lãnh đạo - Cục trưởng (từ ngày 01/10/2020). Thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng nhiệt liệt biểu dương những kết quả tập thể CBCCVC Cục ATMT đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó đại dịch covid -19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến nền kinh tế thế giới và trong nước; an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Tình hình trong nước tiếp tục đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực có diễn biến xấu, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, những vấn đề về an toàn và bảo vệ môi trường ngày càng được cộng đồng quan tâm... Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ công tác quản lý kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai trong ngành Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng yêu cầu Cục ATMT cần tiếp tục triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn thành tốt chương trình xây dựng VBQPPL;

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra (tại 08 đơn vị), kiểm tra viêc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường (tại 36 đơn vị) năm 2021;

Thứ ba, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Thứ tư, nâng cao chất lượng kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc ngành Công Thương; triển khai tốt việc kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và phát huy trí tuệ, tập thể Cục ATMT sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ