Truy cập nội dung luôn

Cục Xuất nhập khẩu triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với một số thủ tục hành chính

04/09/2020

Thực hiện Quyết định số 5045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020, Cục Xuất nhập khẩu dự kiến triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 38 thủ tục hành chính (TTHC) của Cục.

Đến nay, Cục Xuất nhập khẩu đã phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số xây dựng xong phần mềm để triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đối với 24 thủ tục hành chính.

Cục Xuất nhập khẩu dự kiến sẽ triển khai thực hiện các TTHC này trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương theo lịch trình, cụ thể như sau:        

- Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020: Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận hồ sơ giải quyết các TTHC này qua đường bưu điện (bản giấy) và qua Cổng DVC trực tuyến của Bộ.

- Từ ngày 01/11/2020 trở đi: Cục Xuất nhập khẩu chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các TTHC này qua Cổng DVC trực tuyến của Bộ.

Danh sách TTHC triển khai thực hiện DVC trực tuyến cấp độ 3 năm 2020 (Đợt 1) xem tại đây

Cục Xuất nhập khẩu


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ