Truy cập nội dung luôn

Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

14/06/2019

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó giao các bộ, cơ quan ngang bộ “Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018.”

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã có văn bản số 3598/BCT-PC gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Công Thương công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương để bạn đọc tham khảo. Chi tiết, xem tại đây.

 

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ