Truy cập nội dung luôn

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định, còn hiệu lực (cập nhật ngày 09/3/2021)

09/03/2021

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định, còn hiệu lực (cập nhật ngày 09/3/2021).

- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây.

- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây

- Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, xem tại đây.

Chi tiết các Quyết định chỉ định: 

- Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây.

- Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ