Truy cập nội dung luôn

Danh sách hội chợ, triển lãm quốc tế tại Algeria năm 2020

05/03/2020

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại Algeria năm 2020 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

1. Triển lãm quốc tế về nông nghiệp thực phẩm tại Algeria (DJAZAGRO), thời gian từ 6.4 - 9.4.2020. Ban tổ chức : Safex (Société algérienne des foires et expositions), địa chỉ Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie, +213 (0) 21 21 01 23 30, +213 (0) 21 21 05 40 021.

2. Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng BATIMATEC, từ 19.4 - 23.4.2020. Địa điểm : Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie, Tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax : +213 (0) 21 21 05 40 021. Ban tổ chức : Batimatec Expo, 71, rue Chemin des Crêtes, Draria, Alger, Algérie ; Tel : +213 23 35 45 60 và Safex (Société algérienne des foires et expositions).

3. Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 53 (FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER), từ 16.06 - 21.06.2020. Ban tổ chức : Safex (Société algérienne des foires et expositions), địa chỉ Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie, Tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax : +213 (0) 21 21 05 40 021.

4.  Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về cung cấp cho ngành công nghiệp dược phẩm tại Algeria (MAGHREB HEALTH), thời gian : Tháng 10/2020. Nhà tổ chức : Easyfairs Northeral SPRL, rue Saint-Lambert, 135, 1200 Brussels, Belgique, Tel : +32 2 740 10 15.

5. Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về công nghiệp Alger (ALGER INDUSTRIES), thời gian : tháng 10/2020. Ban tổ chức: Batimatec Expo, 71, rue Chemin des Crêtes, Draria, Alger, Algérie, tel : +213 23 35 45.

6. Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế lớn nhất châu Phi về nông nghiệp, chăn nuôi và trang thiết bị nông nghiệp (SIMA-SIPSA ALGÉRIE), thời gian : từ 10-13/10/2020. Địa điểm : Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie, Tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax : +213 (0) 21 21 05 40 021. Đơn vị tổ chức : ExpoVet, Alger, Algérie, Tel : +213 23289211, Fax : +213 23289209.

7.  Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, máy nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến nông sản (SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGROFOOD), thời gian : từ 10-13/10/2020. Địa điểm : Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie, Tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, Fax : +213 (0) 21 21 05 40 021. Đơn vị tổ chức : ExpoVet, Alger, Algérie, Tel : +213 23289211, Fax : +213 23289209.

8. Triển lãm quốc tế về xây dựng (BEST5 ALGERIA), thời gian : 19-21/11/2020, địa điểm : : Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie. Đơn vị tổ chức : AK Events, 38, Rue de la Gaité, El Madania, 16060 Alger, Algérie, Tel : +213 (0) 550 018 297, Fax : +213 (0) 21 400 441.

9. Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về các công trình công cộng và xây dựng (SITP), thời gian : tháng 11/2020. Địa điểm : Palais des Expositions d'Alger, Pins Maritimes, Alger, 16000, Algérie. Đơn vị tổ chức : Safex (Société algérienne des foires et expositions), Palais des Expositions, Pins Maritimes, Alger, Algérie ; tel : +213 (0) 21 21 01 23 30, fax : +213 (0) 21 21 05 40 021.

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a))


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ