Truy cập nội dung luôn

Dấu ấn triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2012 – 2020

21/12/2020

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp (Dự án) do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình thuộc một trong 09 Dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

468 mô hình điểm trong khuôn khổ Chương trình thuộc 08 ngành chủ lực theo Quyết định 604, gồm: Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất, Thép, Năng lượng, Điện tử, Cơ khí; và một số ngành công nghiệp khác: Khai thác, chế biến khoáng sản, Chế biến sữa, Rượu – Bia – Nước giải khát; Dầu thực vật.... Các mô hình điểm đã có tính đại diện ở trên các khía cạnh về quy mô, ngành/lĩnh vực ưu tiên, địa bàn, thành phần sở hữu;

62 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN), 71 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được hoàn thành xây dựng, triển khai xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025 với mục tiêu bao quát và điều tiết đầy đủ các hoạt động của ngành Công Thương, đồng bộ về bố cục và nội dung, có tính hội nhập quốc tế cao;

Trong giai đoạn từ 2012 – 2020, Dự án đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng:

Hàng ngàn tin bài tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần cải tiến năng suất chất lượng trong toàn ngành Công Thương và những lĩnh vực khác của đời sống. 219 bản tin chuyên đề; 94 chương trình, phim. 32 tài liệu hướng dẫn. 189 báo cáo về các trường hợp nghiên cứu điển hình;

55 cuộc hội thảo; 91 khóa tập huấn đã được tổ chức; bước đầu hình thành mạng lưới các chuyên gia tư vấn cải tiến không chỉ ở các đơn vị tư vấn mà còn ở tại các doanh nghiệp; đảm bảo khả năng duy trì hoạt động cải tiến liên tục kể cả khi dự án kết thúc;

66 đơn vị tư vấn tham gia triển khai các nhiệm vụ của Dự án trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là đơn vị/doanh nghiệp tư vấn về cải tiến năng suất chất lượng. Các đơn vị đã góp phần tăng cường năng lực của bản thân các đơn vị tư vấn, đồng thời phát triển mạng lưới, gắn kết các tổ chức có liên quan, giúp các đơn vị phát triển dịch vụ về hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng;

15 Phòng thử nghiệp được hỗ trợ xây dựng, cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017; 01 Phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng về giấy thuộc Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã được đầu tư trang thiết bị có khả năng thử nghiệm nhiều chỉ tiêu kỹ thuật đặc thù của các sản phẩm mới.

Theo Văn phòng Năng suất Chất lượng


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ