Truy cập nội dung luôn

Doanh nghiệp Costa Rica muốn mua gạo Việt Nam để đấu thầu gạo với Chính phủ Costa Rica

07/08/2020

Công ty Costa Rica (địa chỉ website: www.mbcproductscr.com) muốn tìm nhà cung cấp gạo Việt Nam cho việc đấu thầu gạo với chính phủ Costa Rica với số lượng lớn gạo hạt ngắn (basic short grain rice).

Doanh nghiệp cần báo giá CIF đến cảng: Port Caldera or Port limon, Costa Rica cho nhà nhập khẩu

Các doanh nghiệp VN quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà nhập khẩu theo địa chỉ
Mr. John Kastelz

Email: kastelz@mbcproductscr.com

và đề nghị CC cho thương vụ Vietnam tại Houston theo địa chỉ: houston@moit.gov.vn

Lưu ý: Các nội dung được Thương vụ cung cấp nhằm mục đích kết nối thông tin doanh nghiệp KHÔNG cấu thành hoặc thay thế bất kỳ hình thức bảo đảm cho bất cứ bên nào. Thương vụ sẽ không có trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hợp đồng, tổn thất lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng các thông tin được cung cấp. Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp nên lựa chọn các phương thức thanh toán an toàn khi giao dịch với đối tác.

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ