Truy cập nội dung luôn

EVNNPT đáp ứng yêu cầu nhân lực

15/08/2019

Với mục tiêu trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải hàng đầu khu vực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, có việc đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, quản lý, vận hành hệ thống điện truyền tải.

EVNNPT đặt mục tiêu trở thành đơn vị truyền tải hàng đầu khu vực

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT - cho biết, so với thời điểm năm 1994 toàn đơn vị đang quản lý vận hành 7.996km đường dây (ĐD) 500kV, tăng 5,4 lần; 17.207km ĐD 220kV, tăng 9 lần; 30 trạm biến áp (TBA) 500kV với tổng dung lượng 33.300MVA; 123 TBA 220kV tổng dung lượng 54.188MVA. So sánh với các tổ chức truyền tải điện ở khu vực ASEAN, EVNNPT xếp thứ 3 về khối lượng quản lý vận hành ĐD và thứ 4 về tổng dung lượng máy biến áp (MBA).

Trong những năm qua, EVNNPT chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ EVNNPT đến các đơn vị. Công tác quản lý, quản trị được củng cố và đi vào nề nếp. EVNNPT đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) và năng suất lao động (NSLĐ). Trong 10 năm (2008 - 2018), quy mô hệ thống truyền tải điện quốc gia tăng lên hơn 3 lần, nhưng số lượng cán bộ, công nhân viên chỉ tăng 15%, chỉ tiêu NSLĐ tổng hợp của EVNNPT tăng 3,73 lần.

EVNNPT đặt mục tiêu đến năm 2020, trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN; đến năm 2025, trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện. Để đạt được mục tiêu đó, yêu cầu về nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng. Do vậy, từ đầu năm tới nay, EVNNPT liên tục tổ chức các lớp đào tạo cho từng nhóm cán bộ quản lý ở cả 3 miền. Các công ty truyền tải và đội truyền tải trực thuộc cũng triển khai nhiều lớp đào tạo tập huấn chuyên đề như: Thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác; tập huấn về công tác truyền thông, tuyên truyền; huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro. Đồng thời, đào tạo nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống truyền dẫn và mạng WAN; bồi huấn tính toán giải trình tổn thất điện năng; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ hệ thống ĐD truyền tải 500kV – công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; tổ chức huấn luyện và thực hành công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao; hội nghị nâng cao trách nhiệm vận hành TBA. Các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Cơ quan công an và lực lượng chức năng đào tạo nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ…

Qua các buổi đào tạo, tập huấn, học viên được cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học mới, bổ ích; trao đổi kinh nghiệm thực tế... Các buổi đào tạo đã góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, làm chủ công nghệ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư. Đặc biệt, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý từng đơn vị cũng được nâng lên. Điều này cũng góp phần quản lý, vận hành hệ thống điện truyền tải ngày càng hiện đại với công nghệ, kỹ thuật cao an toàn, ổn định; đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện.

Theo đại diện EVNNPT, việc thường xuyên quan tâm, chăm lo đội ngũ nhân lực được tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi cũng phát huy được tài năng, năng lực của mỗi cá nhân, tập thể thông qua các sáng kiến, đổi mới kỹ thuật trong các phong trào thi đua. Những năm gần đây, EVNNPT đã thu nhận được hàng trăm sáng kiến, áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh toàn tổng công ty.

Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển EVNNPT bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguyên Vũ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ