Truy cập nội dung luôn

Giao lưu văn hóa sinh viên ngắn hạn giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học & kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc hè 2019

24/07/2019

Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 22/07/2019, Trường Đại học Khoa học & Kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc (GXUST) cử 26 sinh viên đại diện cho các khoa của trường đến giao lưu văn hóa với các sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các sinh viên tham gia chương trình là những sinh viên ưu tú đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây. Đi cùng đoàn là cô giáo Zeng Lin – giáo viên của Học viện Ngoại ngữ trực thuộc GXUST.

Dự kiến các sinh viên GXUST sẽ được học tiếng Việt, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam, giao lưu với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời gian 02 tuần.

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai Nhà trường đã được tổ chức thường niên đến năm 2019 là năm thứ ba. Hoạt động mang lại sự thích thú cho sinh viên đồng thời giúp các sinh viên hai trường có cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau.

Trường Đại học Khoa học & Kỹ thuật Quảng Tây cũng có mong muốn được đón sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đến giao lưu trại đông. Hoạt động giao lưu do Trung tâm Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm điều phối và triển khai. Thông tin cụ thể về giao lưu tại trường Đại học Khoa học & Kỹ thuật Quảng Tây sẽ được thông báo trên website của Trung tâm vào tháng 10/2019.

Đại học Công nghiệp Hà Nội


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ