Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

23/07/2020

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2020 – 2025 phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước trong giai đoạn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện và cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện).

Nội dung của Kế hoạch thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung.

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của địa phương và thực tế tình trạng tiêu thụ, sử dụng điện trên địa bàn, Kế hoạch thực hiện cần đặt ra mục tiêu tiết kiệm điện của địa phương, bao gồm:

Mục tiêu chung: Đề nghị xác định mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm và mục tiêu giai đoạn của địa phương, theo đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của cả nước là mỗi năm tối thiểu tiết kiệm được 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, mục tiêu chung hằng năm của địa phương không thấp hơn mục tiêu chung của cả nước.

Mục tiêu cụ thể: Đề nghị xác định mục tiêu cụ thể hằng năm và giai đoạn về tiết kiệm điện (tỷ lệ % tiết kiệm điện hoặc điện năng tiết kiệm được tính theo kWh/năm và cả giai đoạn 2020-2025) cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm:  

- Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp – xây dựng;

- Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

- Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực khu vực giao thông vận tải;

- Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch;

- Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực dân dụng.

Chi tiết Hướng dẫn, xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ