Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

14/05/2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã họp và tiến hành bỏ phiếu kín để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 10 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 82 cá nhân.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng nhất trí trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 05 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 74 cá nhân.

Chi tiết danh sách xem tại đây.

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ