Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp khen thưởng đối ngoại Việt Nam - Lào

10/03/2020

Văn phòng Bộ nhận được Công hàm số 0272/MEM ngày 25/02/2020 của Bộ Năng lượng và Mỏ, Công hàm số 0170/MOIC.DOP ngày 14/02/2020 của Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tờ trình đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương Việt Nam về việc đề nghị khen thưởng đối ngoại Việt Nam - Lào.

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương thông báo danh sách các cá nhân đề nghị khen thưởng để lấy ý kiến nhân dân như sau:

1. Các cá nhân thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Công Thương Lào đề nghị Nhà nước Việt Nam khen thưởng (danh sách kèm theo)

2. Các cá nhân thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Nhà nước Lào khen thưởng (danh sách kèm theo).

Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Bộ Công Thương) số 54, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ