Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

13/08/2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã họp và tiến hành bỏ phiếu kín để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 10 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 82 cá nhân.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng nhất trí trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 05 Nghệ nhân Ưu tú và danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 74 cá nhân.

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Bộ Công Thương đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ để lấy ý kiến nhân dân (có danh sách kèm theo).

Các ý kiến đóng góp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2019 (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Bộ Công Thương: Số 54 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ