Truy cập nội dung luôn

Mức giá bán lẻ khuyến nghị của Vinamilk đối với các sản phẩm đang bán trên thị trường

17/08/2017

Theo đó, Công ty Cổ phần Sữa Việt nam thông báo bảng kê mức giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng công thức đang bán trên thị trường của Công ty cụ thể như sau:

BẢNG KÊ MỨC GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ
SẢN PHẨM SỮA & SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
         
        Đơn vị tính: đồng
STT TÊN HÀNG HÓA QUY CÁCH,
CHẤT LƯỢNG
ĐƠN VỊ
TÍNH
GIÁ BÁN LẺ
KHUYẾN NGHỊ
1 SP Dielac Alpha 1  HT 400g Hộp thiếc                 123,500
2 SP Dielac Alpha 1  HT 900g Hộp thiếc                 198,000
3 SP Dielac Alpha 2  HG 400g Hộp giấy                 101,000
4 SP Dielac Alpha 2  HT 400g Hộp thiếc                 119,800
5 SP Dielac Alpha 2 HT 900g Hộp thiếc                 206,000
6 SP Dielac Alpha 3  HG 400g Hộp giấy                   79,000
7 SP Dielac Alpha 3  HT 400g Hộp thiếc                 107,000
8 SP Dielac Alpha 3  HT 900g Hộp thiếc                 183,000
9 SP Dielac Alpha 3  HT 1500g Hộp thiếc                 290,000
10 SP Dielac Alpha 4  HG 400g Hộp giấy                   79,000
11 SP Dielac Alpha 4  HT 400g Hộp thiếc                 107,000
12 SP Dielac Alpha 4  HT 900g Hộp thiếc                 183,000
13 SP Dielac Alpha 4  HT 1500g Hộp thiếc                 289,000
14 SP Dielac Alpha Gold 1  HT 400g Hộp thiếc                 140,000
15 SP Dielac Alpha Gold 1  HT 900g Hộp thiếc                 275,000
16 SP Dielac Alpha Gold 2 HG 400g Hộp giấy                 114,500
17 SP Dielac Alpha Gold 2  HT 400g Hộp thiếc                 136,000
18 SP Dielac Alpha Gold 2  HT 900g Hộp thiếc                 270,500
19 SP Dielac Alpha Gold 3  HG 400g Hộp giấy                 105,500
20 SP Dielac Alpha Gold 3  HT 400g Hộp thiếc                 122,000
21 SP Dielac Alpha Gold 3  HT 900g Hộp thiếc                 245,000
22 SP Dielac Alpha Gold 3   HT 1500g Hộp thiếc                 366,300
23 SP Dielac Alpha Gold 4  HG 400g Hộp giấy                 103,000
24 SP Dielac Alpha Gold 4  HT 900g Hộp thiếc                 239,000
25 SP Dielac Alpha Gold 4  HT 1500g Hộp thiếc                 357,500
26 SP Dielac Grow 1+  HT 400g Hộp thiếc                 125,000
27 SP Dielac Grow 1+  HT 900g Hộp thiếc                 245,000
28 SP Dielac Grow 2+  HG 400g Hộp giấy                 105,000
29 SP Dielac Grow 2+  HT 400g Hộp thiếc                 122,500
30 SP Dielac Grow 2+  HT 900g Hộp thiếc                 239,000
31 SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ HG 400g Hộp giấy                 139,150
32 SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ HT 900g Hộp thiếc                 304,000
33 SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ HG 400g Hộp giấy                 136,730
34 SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ HT 900g Hộp thiếc                 302,000
35 SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ HG 400g Hộp giấy                 103,000
36 SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ HT 900g Hộp thiếc                 239,000
37 SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ HG 400g Hộp giấy                 101,500
38 SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ HT 900g Hộp thiếc                 237,000
39 SP Optimum Gold 1  HT 400g Hộp thiếc                 188,000
40 SP Optimum Gold 1  HT 900g Hộp thiếc                 388,000
41 SP Optimum Gold 2  HT 400g Hộp thiếc                 186,000
42 SP Optimum Gold 2  HT 900g Hộp thiếc                 384,000
43 SP Optimum Gold 3  HT 400g Hộp thiếc                 179,000
44 SP Optimum Gold 3  HT 900g Hộp thiếc                 373,000
45 SP Optimum Gold 3  HT 1500g Hộp thiếc                 608,500
46 SP Optimum Gold 4  HT 400g Hộp thiếc                 168,000
47 SP Optimum Gold 4  HT 900g Hộp thiếc                 338,000
48 SP Optimum Gold 4  HT 1500g Hộp thiếc                 561,500
49 SP Dielac Học Đường Túi 1 Kg T 1000g Túi                 176,000
50 SP Optimum Comfort   HT 400g Hộp thiếc                 224,400
51 SP Dielac Pedia 1+  HT 900g Hộp thiếc                 294,540
52 SP Dielac Pedia 2+  HT 900g Hộp thiếc                 294,540
53 SUDD Dielac Grow 180ML Hộp giấy                   11,000
54 SUDD Dielac Grow 110ML Hộp giấy                     7,414
55 SUDD Dielac Alpha Gold 180ML Hộp giấy                   11,000
56 SUDD Dielac Alpha Gold 110ML Hộp giấy                     7,414
57 SUDD Dielac Grow Plus 180ML Hộp giấy                   11,000
58 SUDD Dielac Grow Plus 110ML Hộp giấy                     7,414
59 SUDD Dielac Grow Plus Xanh  110ML Hộp giấy                     6,600
60 SUDD Dielac Grow Plus Xanh  180ML Hộp giấy                     9,900
61 SUDD Optimum Gold 180ML Hộp giấy                   13,596
62 SUDD Optimum Gold 110ML Hộp giấy                     8,096
63 RiDIELAC Gạo Sữa  HG 200g Hộp giấy                   41,200
64 RiDIELAC Gạo Trái Cây  HG 200g  Hộp giấy                   48,000
65 RiDIELAC Yến mạch sữa  HG 200g Hộp giấy                   52,000
66 RiDIELAC 3 vị ngọt  HG 200g Hộp giấy                   48,500
67 RiDIELAC Bò Rau Củ  HG 200g Hộp giấy                   50,000
68 RiDIELAC Gà Rau Củ  HG 200g Hộp giấy                   50,000
69 RiDIELAC Heo Bó Xôi  HG 200g Hộp giấy                   50,000
70 RiDIELAC Heo Cà Rốt  HG 200g Hộp giấy                   50,000
71 RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh  HG 200g Hộp giấy                   50,500
72 RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh  HG 200g Hộp giấy                   58,500
73 RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan  HG 200g Hộp giấy                   61,000
74 RiDIELAC Gạo Sữa  HT 350g Hộp thiếc                   64,000
75 RiDIELAC Yến mạch sữa  HT 350g Hộp thiếc                   83,300
76 RiDIELAC Bò Rau Củ  HT 350g Hộp thiếc                   79,300
77 RiDIELAC Gà Rau Củ  HT 350g Hộp thiếc                   79,300
78 RiDIELAC Heo Bó Xôi  HT 350g Hộp thiếc                   79,300
79 RiIDELAC Heo Cà Rốt  HT 350g Hộp thiếc                   79,300
80 RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh  HT 350g Hộp thiếc                   79,400
81 RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh  HT 350g Hộp thiếc                   92,400
82 RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan  HT 350g Hộp thiếc                   98,000
83 RiDIELAC 4 Vị Mặn  HG 200g Hộp giấy                   56,100
         
*** Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng    
         


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ