Truy cập nội dung luôn

Năm 2025, tối thiểu 80% các trụ sở công tại thành phố Đà Nẵng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

09/06/2020

Đây là một trong những mục tiêu được Thành ủy Đà Nẵng đặt ra trong giai đoạn 2020 – 2025, nhằm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thành ủy Đà Nẵng xem việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và là trách nhiệm của toàn xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân triển khai đầu tư đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật có xem xét đến yếu tố phát triển theo quy hoạch ngành; chiến lược, định hướng phát triển lưới điện thành phố giai đoạn 10 năm tiếp theo, phù hợp với Quy hoạch cấp điện thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đặc biệt, ưu tiên, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái trong giai đoạn 2020 – 2025 đạt 80 – 90% trên tổng số các trụ sở công tại địa bàn TP. Đà Nẵng.

TP. Đà Nẵng ưu tiên khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công (trường học, bệnh viện, chợ, khách sạn…) và trên mặt nước, cho phép nghiên cứu phát triển điện mặt trời trên mặt đất nếu khả thi; khuyến khích nghiên cứu tiềm năng, phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai Chiến lược biển Việt Nam; nghiên cứu, khai thác tối đa nguồn điện sinh khối đồng phát; tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối; khuyến khích nghiên cứu, phát triển các dạng năng lượng mới phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình của TP. Đà Nẵng thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ