Truy cập nội dung luôn

Ninh Bình: Tỷ lệ hàng Việt Nam trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn

11/12/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đạt được nhiều kết quả.

Theo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020, Sở Công thương đã tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh. Để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước Sở Công Thương triển khai hưởng ứng và tổ chức các chương trình, hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa do Bộ Công Thương phát động; Xây dựng và tổ chức thực hiện thực hiện chương trình ‘‘Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020’’ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 03 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Kim Sơn, Nho Quan và Thành phố Tam Điệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong năm 2020, các doanh nghiệp tổ chức 4.878 chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại đạt 440 tỷ đồng. Các doanh nghiệp phân phối lớn đã tích cực tìm kiếm nguồn hàng, các sản phẩm Việt Nam để tổ chức hệ thống phân phối.

Hiện nay, các mặt hàng công nghệ phẩm mà các doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị cũng đã nhận thức được ý nghĩa của Cuộc vận động nên tỷ lệ hàng Việt Nam trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, tại siêu thị Big C, siêu thị Vinmart, siêu thị Lan Chi Mart tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm tới 90% trong cơ cấu hàng hóa kinh doanh tại Siêu thị.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thời gian tới, Sở Công Thương Ninh Bình sẽ tập trung tham mưu ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động cán bộ công chức ngành công thương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng ý thức và văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong mua sắm công cũng như trong tiêu dùng cá nhân.

Ngọc Hân


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ