Truy cập nội dung luôn

Nutifood kê khai giá bán sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT

04/10/2017

Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood kê khai giá bán sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT.

Cụ thể:

STT Tên Sản Phẩm Qui cách đóng thùng  ĐVT Mức giá bán lẻ thông báo (đã bao gồm thuế GTGT)
1 Nuti Trường Học Gói 1kg 12 Gói                193,600
2 Nuti Nguyên Kem Gói 400g 30 Gói                  74,800
3 Nuti Nguyên Kem Hộp 400g 24 Hộp                  75,900
4 Nuti Nguyên Kem Lon 900g 12 Lon                174,900
5 Nuti IQ Step1 Lon 400g nhãn xanh 24 Lon                128,466
6 Nuti IQ Step1 Lon 900g nhãn xanh 12 Lon                206,632
7 Nuti IQ Step2 Lon 400g nhãn xanh 24 Lon                125,235
8 Nuti IQ Step2 Lon 900g nhãn xanh 12 Lon                215,804
9 Nuti IQ Gold Step1 Lon 400g Nhập khẩu 12 Lon                165,000
10 Nuti IQ Gold Step1 Lon 900g Nhập khẩu 6 Lon                363,000
11 Nuti IQ Gold Step2 Lon 400g Nhập khẩu 12 Lon                159,500
12 Nuti IQ Gold Step2 Lon 900g Nhập khẩu 6 Lon                354,200
13 Nuti IQ Step 3 Hộp 400g 24 Hộp                  83,901
14 Nuti IQ Step 3 Lon 900g 12 Lon                194,616
15 Nuti IQ Step 4 Hộp 400g 24 Hộp                  83,901
16 Nuti IQ Step 4 Lon 900g 12 Lon                194,616
17 Nuti IQ Gold Step 3 Hộp 400g 24 Hộp                111,100
18 Nuti IQ Gold Step 3 Lon 400g 24 Lon                129,800
19 Nuti IQ Gold Step 3 Lon 900g 12 Lon                259,600
20 Nuti IQ Gold Step 4 Hộp 400g 24 Hộp                108,900
21 Nuti IQ Gold Step 4 Lon 400g 24 Lon                126,500
22 Nuti IQ Gold Step 4 Lon 900g 12 Lon                253,000
23 Dr. Luxia 1 Lon 400g 12 Lon                268,400
24 Dr. Luxia 1 Lon 900g 6 Lon                547,800
25 Dr. Luxia 2 Lon 400g 12 Lon                265,100
26 Dr. Luxia 2 Lon 900g 6 Lon                541,200
27 Dr. Luxia 3 Lon 400g 12 Lon                239,800
28 Dr. Luxia 3 Lon 900g 6 Lon                489,500
29 Tummy Step 1 Lon 400g 24 Lon                188,430
30 Tummy Step 1 Lon 900g 12 Lon                390,500
31 Tummy Step 2 Lon 400g 24 Lon                186,560
32 Tummy Step 2 Lon 900g 12 Lon                386,650
33 Tummy Step 3 Lon 400g 24 Lon                180,290
34 Tummy Step 3 Lon 900g 12 Lon                375,221
35 Tummy Step 4 Lon 900g 12 Lon                339,889
36 Nuvita Vani Hộp 400g 24 Hộp                102,300
37 Nuvita Vani Lon 900g 12 Lon                237,600
38 Nuvita Grow 1+ Hộp 400g 24 Hộp                110,220
39 Nuvita Grow 1+ Lon 900g 12 Lon                256,190
40 Nuvita Grow 3+ Hộp 400g 24 Hộp                107,800
41 Nuvita Grow 3+ Lon 900g 12 Lon                249,700
42 Nuti Fit Hộp 400g 24 Hộp                209,000
43 SPDD Nuti Fit Lon 900g 12 Lon                440,000
44 PediaPlus - DDĐB cho trẻ biếng ăn Lon 400g 24 Lon                190,300
45 PediaPlus - DDĐB cho trẻ biếng ăn Lon 900g 12 Lon                398,200
46 GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Hộp 400g 24 Hộp                182,600
47 GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 400g 24 Lon                204,600
48 GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 900g 12 Lon                413,600
49 GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Lon 1.5kg 6 Lon                641,300
50 GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Hộp 400g 24 Hộp                106,700
51 GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 400g 24 Lon                121,000
52 GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 900g 12 Lon                248,600
53 GrowPLUS+ Tăng Cân Khỏe Mạnh Lon 1.5kg 6 Lon                385,550
54 NutiIQ Bột ăn dặm Gạo sữa Hộp 200g 24 Hộp                  49,500
55 NutiIQ Bột ăn dặm Gạo sữa Lon 350g 24 Lon                  75,900
56 NutiIQ Bột ăn dặm Trái cây sữa Hộp 200g 24 Hộp                  53,900
57 NutiIQ Bột ăn dặm Trái cây sữa Lon 350g 24 Lon                  83,050
58 NutiIQ Bột ăn dặm Heo rau ngót bí đỏ Hộp 200g 24 Hộp                  60,500
59 NutiIQ Bột ăn dặm Heo rau ngót bí đỏ Lon 350g 24 Lon                  95,700
60 NutiIQ Bột ăn dặm Gà bó xôi cà rốt Hộp 200g 24 Hộp                  60,500
61 NutiIQ Bột ăn dặm Gà bó xôi cà rốt Lon 350g 24 Lon                  95,700
62 NutiIQ Bột ăn dặm Cá nấm đông cô Hộp 200g 24 Hộp                  63,800
63 NutiIQ Bột ăn dặm Cá nấm đông cô Lon 350g 24 Lon                102,300
64 NutiIQ Bột ăn dặm Bò khoai tây đậu Hà Lan Hộp 200g 24 Hộp                  61,600
65 NutiIQ Bột ăn dặm Bò khoai tây đậu Hà Lan Lon 350g 24 Lon                  96,800
66 NutiIQ Bột ăn dặm Lươn bí đỏ hạt sen Hộp 200g 24 Hộp                  71,500
67 NutiIQ Bột ăn dặm Lươn bí đỏ hạt sen Lon 350g 24 Lon                115,500
68 NutiIQ Bột ăn dặm Ếch mùng tơi Hộp 200g 24 Hộp                  71,500
69 NutiIQ Bột ăn dặm Ếch mùng tơi Lon 350g 24 Lon                115,500
70 NutiIQ Bột ăn dặm Cua mùng tơi Hộp 200g 24 Hộp                  71,500
71 NutiIQ Bột ăn dặm Cua mùng tơi Lon 350g 24 Lon                115,500
72 NutiIQ Bột ăn dặm Tôm rau ngót bí đỏ Hộp 200g 24 Hộp                  71,500
73 NutiIQ Bột ăn dặm Tôm rau ngót bí đỏ Lon 350g 24 Lon                115,500
74 Nuvita Có Đường 110ml  48 Hộp                   4,433
75 Nuvita Dâu 110ml  48 Hộp                   4,433
76 Nuvita Socola 110ml 48 Hộp                   4,433
77 Nuvita Có Đường 180ml  48 Hộp                   6,996
78 Nuvita Dâu 180ml  48 Hộp                   6,996
79 Nuvita Socola 180ml  48 Hộp                   6,996
80 SDDPS Nuti IQ Gold Hộp 110ml 48 Hộp                   8,195
81 SDDPS Nuti IQ Gold Hộp 180ml 48 Hộp                  11,220
82 SDDPS Nuvita Grow Hộp 110ml 48 Hộp                   8,195
83 SDDPS Nuvita Grow Hộp 180ml 48 Hộp                  11,220
84 SBPS PediaPlus 110ml 48 Hộp                  11,550
85 SBPS PediaPlus 180ml 48 Hộp                  18,150
86 Diabetcare Gold Hộp 200ml 48 Hộp                  24,750
87 SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 110ml 48 Hộp                   9,405
88 SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 180ml 48 Hộp                  13,640
89 SDDPS GrowPLUS+Suy Dinh Dưỡng Vani Hộp 110ml 48 Hộp                   8,195
90 SDDPS GrowPLUS+Tăng Cân Khỏe Mạnh Vani Hộp 180ml 48 Hộp                  11,220
91 Nuvi Cacao Lúa Mạch Hộp 110ml - KM 48 Hộp                   4,721
92 Nuvi Cacao Lúa Mạch Hộp 180ml - KM 48 Hộp                   6,897
93 Sữa chua Nuti Có đường - 70g (kênh GD) 48 Hộp                   4,950
94 Sữa chua Nuti Có đường - 100g 48 Hộp                   5,772
95 Sữa chua Nuti Nha đam - 100g 48 Hộp                   6,740
96 SPDD GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng 0-12 tháng Lon 350g 24 Lon                215,600
97 SPDD GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng 0-12 tháng Lon 780g 12 Lon                424,600
98 SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Hộp 400g 24 Hộp                145,200
99 SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Lon 900g 12 Lon                316,800
100 SDDPS GrowPLUS+ Chậm tăng cân 110ml
 
48 Hộp                   9,020
101 SDDPS GrowPLUS+ Chậm tăng cân 180ml  48 Hộp                  12,320
102 SPDD GrowPLUS+ Chậm Tăng Cân Lon 400g 24 Lon                162,800
103 SPDDCT Dr. Lucen Step 1 Lon 400g 24 Lon                264,000
104 SPDDCT Dr. Lucen Step 1 Lon 900g 12 Lon                525,800
105 SPDDCT Dr. Lucen Step 2 Lon 900g 12 Lon                446,600
106 SPDDCT Dr. Lucen Step 3 Lon 900g 12 Lon                325,600
107 SPDD Dr. Lucen NutriMax Lon 900g 12 Lon                457,600
108 SPDDCT Nuti IQ Gold Step 3 Lon 1.5kg 6 Lon                402,600
109 SPDD Nuti IQ Gold Step 4 Lon 1.5kg 6 Lon                396,000
110 Sữa chua uống men sống Nuti 65ml 50 Chai                   4,622
111 Sữa chua uống men sống Nuti - Hương Cam 65ml 50 Chai                   4,622
112 SPDD Dr. Lucen NutriMax Lon 400g 24 Lon                231,000
113 SPDD Pedia Plus Gold Lon 400g 24 Lon                261,800
114 SPDD Pedia Plus Gold Lon 900g 12 Lon                523,600
115 Nuti sữa chua mứt Dứa - 100g 48 Hộp                   6,740
116 Nuti sữa chua uống tiệt trùng - cam 110ml 48 Hộp                   3,916
117 Nuti sữa chua uống tiệt trùng - dâu 110ml 48 Hộp                   3,916


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ