Truy cập nội dung luôn

Petrolimex triển khai tiết kiệm chi phí kinh doanh

16/02/2012

Ngày 14/02/2012, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Văn Thịnh đã ban hành văn bản số 0183/PLX-TCKT yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên tiết kiệm chi phí kinh doanh. Tổng giám đốc Petrolimex đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng nội dung cần tiết kiệm, cách thức triển khai từ khâu đăng ký kế hoạch ngân sách phải kèm theo giải pháp cụ thể và chế độ báo cáo kết quả thực hiện. Yêu cầu được đưa ra đối với tất cả các phòng ban liên quan của Tập đoàn, người đứng đầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn góp của Petrolimex tại các công ty cổ phần Petrolimex.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các khâu phải tập trung phấn đấu tiết kiệm phí gồm: cước vận tải xăng dầu viễn dương, cước vận tải xăng dầu ven biển - tiết giảm 5% so với đơn giá năm 2011; hao hụt trong quá trình lưu thông - tiết giảm tối thiểu 5% so với định mức hao hụt hiện hành; chi phí điện nước - tiết giảm 5% khối lượng điện nước tiêu thụ trên lít/kg xăng dầu bán ra. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu tiết giảm các khoản mục phí văn phòng, quảng cáo, dãn tiến độ ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu; quản lý tốt công nợ bán hàng đạt mức dư nợ thấp hơn mức đã đăng ký, sử dụng lao động hiệu quả phấn đấu tăng năng suất lao động; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình trọng điểm để phục vụ SX-KD nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết triển khai ngay; rà soát thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần dùng, chờ thanh lý để thu hồi vốn; rà soát có phương án sử dụng quỹ đất hiện có một cách có hiệu quả, v.v…

Đối với các lĩnh vực khác ngoài kinh doanh xăng dầu, yêu cầu phấn đấu tiết giảm từ 5 đến 10% chi phí quản lý theo quy định chung của nhà nước.

Các đơn vị thành viên Petrolimex tiếp tục nghiên cứu và tổ chức triển khai một cách có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại văn bản số 0295/XD-TCKT ngày 17.3.2011 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.02.2011 của Chính phủ.

Việc Petrolimex tiết kiệm chi phí kinh doanh là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, góp phần giảm thiểu khó khăn chung của nền kinh tế và là hành động thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03.01.2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cũng như các chỉ đạo liên quan của các bộ ban ngành đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nướcTags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ