Truy cập nội dung luôn

Quy định tạm thời về quy trình thành lập và công tác cán bộ đối với Hội đồng trường các Trường Đại học thuộc Bộ

04/08/2020

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về quy trình thành lập và công tác cán bộ đối với Hội đồng trường các Trường Đại học thuộc Bộ.

Đối tượng áp dụng của Quy định này là các Trường Đại học thuộc Bộ Công Thương.

Nguyên tắc thực hiện của Quy định này phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình thành lập và thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với Hội đồng trường Đại học. Tuân thủ các nội dung về Quy trình, thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường theo Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Chi tiết xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ