Truy cập nội dung luôn

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

27/09/2017

Ngày 26/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký quyết định số 3696 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Để triển khai ngay Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3696/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tại Quyết định này, Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm rà soát nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đã được đề xuất bãi bỏ tại Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến quy định của các Luật, Nghị định của Chính phủ nhằm mục tiêu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ban soạn thảo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban soạn thảo

 1.  

Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng

Bộ Công Thương

Trưởng Ban

 

 1.  

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng

Bộ Công Thương

Phó Trưởng Ban

 1.  

Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng

Bộ Công Thương

Phó Trưởng Ban

 1.  

Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng

Bộ Công Thương

Phó Trưởng Ban

 1.  

Cao Quốc Hưng

Thứ trưởng

Bộ Công Thương

Phó Trưởng Ban

 1.  

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thường trực

 1.  

Dương Duy Hưng

Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương

Thường trực

 1.  

Trần Hữu Linh

Chánh văn phòng

Văn phòng Bộ, Bộ Công Thương

Thường trực

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Bộ Tài chính

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Bộ Khoa học và công nghệ

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Bộ Tư pháp

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Bộ Y tế

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Văn phòng Chính phủ

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

Thành viên

 1.  

Đại diện Lãnh đạo

 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Thành viên

 1.  

Trần Duy Đông

Vụ trưởng

Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Nguyễn Phú Cường

Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Trương Thanh Hoài

Phụ trách Cục

Cục Công nghiệp

Thành viên

 1.  

Lại Việt Anh

Phó Cục trưởng Phụ trách

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Thành viên

 1.  

Nguyễn Văn Thanh

Cục trưởng

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Phương Hoàng Kim

Cục trưởng

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Thành viên

 1.  

Trần Văn Lượng

Cục trưởng

Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Phan Văn Chinh

Cục trưởng

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Đặng Huy Cường

Phụ trách Vụ

Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Nguyễn Việt Sơn

Phụ trách Vụ

Vụ Dầu khí và than, Bộ Công Thương

Thành viên

 

Tổ biên tập

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức vụ trong Tổ biên tập

 1.  

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

 1.  

Hoàng Thị Tuyết Hoa

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương

Tổ phó

 1.  

Đỗ Ngọc Hưng

Phó Chánh văn phòng

Văn phòng Bộ, Bộ Công Thương

Tổ phó

 1.  

Trần Quang Hà

Phó Cục trưởng

Cục Công nghiệp

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thế Quang

Phó Cục trưởng

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số

Thành viên

 1.  

Nguyễn Kim Liên

Phó Cục trưởng

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Đinh Thế Phúc

Phó Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Đỗ Đức Quân

Phó Cục trưởng

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Thành viên

 1.  

Lãnh đạo cấp Cục

 

Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Lãnh đạo cấp Cục

 

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Lãnh đạo cấp Vụ

 

Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Lãnh đạo cấp Vụ

 

Vụ Dầu khí và than, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Lê Việt Nga

Phó Vụ trưởng

Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Phạm Thu Giang

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Phạm Đình Thưởng

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Bộ Tài chính

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Bộ Khoa học và công nghệ

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Bộ Tư pháp

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Bộ Y tế

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Văn phòng Chính phủ

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

Thành viên

 1.  

Đại diện

 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Thành viên

 

 

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ