Truy cập nội dung luôn

Thông báo về kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cấp Bộ Công Thương

05/03/2021

Triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và căn cứ các quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã thành lập Hội đồng cấp Bộ và tiến hành xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng, có 03 công trình được đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ và 05 công trình được đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

I. Các công trình đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ:

1. Tên công trình: Nghiên cứu, phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí – condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam.

- Loại công trình: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Khai thác Dầu khí).

- Đại diện các tác giả: TS. Ngô Hữu Hải.

- Đơn vị đề xuất: Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

2. Tên công trình: Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và Bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý Loginter 2.0.

- Loại công trình: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ địa vật lý thuộc lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí).

- Đại diện các tác giả: Ông Nguyễn Xuân Quang.

- Đơn vị đề xuất: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

3. Tên công trình: Nghiên cứu phát triển công nghệ thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình dầu khí biển siêu trường, siêu trọng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Loại công trình: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí, công trình).

- Đại diện các tác giả: Ths Bùi Hoàng Điệp.

- Đơn vị đề xuất: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

II. Các công trình đề xuất xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ:

1. Tên công trình: Cụm công trình khoa học và công nghệ về các kết quả nghiên cứu đối với các hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần xử lý môi trường và phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch, bền vững.

- Loại công trình: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

- Tên tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật/Cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường.

- Đơn vị đề xuất: Viện Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.

2. Tên công trình: Nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, tiết kiệm năng lượng hóa thạch và sản xuất năng lượng mới, vì sự phát triển bền vững.

- Loại công trình: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ.

- Tên tác giả: GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - Bộ Công Thương.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật.

- Đơn vị đề xuất: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - Bộ Công Thương.

3. Tên công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi)”.

- Loại công trình: Công trình ứng dụng công nghệ.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở ngoài khơi).

- Đại diện các tác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Lâm.

- Đơn vị đề xuất: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

4. Tên công trình: Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di dộng phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng.

- Loại công trình: Công trình ứng dụng công nghệ

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí, công trình)

- Đại diện các tác giả: KS. Phan Tử Giang.

- Đơn vị đề xuất: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

5. Tên công trình: Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa quá trình sản xuất của nhà máy lọc dầu dung quất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BSR.

- Lọai công trình: Công trình ứng dụng công nghệ

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (lọc hóa dầu)

- Đại diện các tác giả: KS. Nguyễn Văn Hội, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. Thông tin chi tiết liên hệ: ông Phạm Trường Sơn, chuyên viên chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ