Truy cập nội dung luôn

Thu hút đầu tư có chọn lọc để bảo vệ môi trường

23/02/2017

Mục tiêu ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

 

Thu hút đầu tư có chọn lọc, hạn chế các ngành nghề có khả năng ảnh hưởng xấu đến môi trường là chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

 

Theo đó, tới đây UBND tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định hiện hành của tỉnh về bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tế hiện nay.

 

Mục tiêu Đồng Nai hướng đến là ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Rà soát các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án đầu tư lớn có nguy cơ cao, tác động xấu đến môi trường. Đặc biệt chú ý đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên các lưu vực sông, đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ở đây.

 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh phải nghiên cứu đề xuất các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề dừng thu hút đầu tư vào các KCN. Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

 

Quyên LưuBình luận
Tags:bảo vệ môi trườngô nhiễm môi trường
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ