Truy cập nội dung luôn

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ bắt đầu lấy lại được đà tăng trưởng như trước khi có đại dịch Covid

02/10/2020

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ trong tháng 8 năm 2020 đạt 1,02 tỷ USD tăng 12% so với tháng 7 và tương đương với kết quả đã đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Tính lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2020, thương mại song phương đạt 6,08 tỷ USD, giảm 24,4 % so với 7,56 tỷ USD cùng kỳ năm trước, trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,12 tỷ USD giảm 34,2% so với 4,74 tỷ USD; và nhập khẩu đạt 2,96 tỷ USD tăng 4,9% so với 2,82 tỷ USD cùng kỳ năm 2019. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Ấn Độ đạt 159,23 triệu USD.

Xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất đạt 872,77 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 988,46 triệu USD; tiếp đến, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 542,39 triệu USD giảm 32,3% so với cùng kỳ đạt 801,35 triệu USD.

Xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phù tùng đứng ở vị trí thứ ba đạt 243,45 triệu USD, giảm 57,4% so với 570,88 triệu USD cùng kỳ năm 2019.

Về nhập khẩu, nhập khẩu sắt thép các loại tăng đột biến đạt 832, 75 triệu tăng 61,5% so với 515,77 triệu USD cùng kỳ năm trước, đây cũng là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất; tiếp đến nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng trong 8 tháng đạt 210,78 triệu USD giảm 32,5% so với 312,29 triệu USD; nhập khẩu Dược phẩm đạt 172,40 triệu USD tăng 5,7% so với 163,15 triệu USD; nhập khẩu hàng Thủy sản đạt 161,45 triệu USD tăng 19,3%.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 4,5 tỷ USD, giảm 29,68% so với mức 6,39 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, trong đó, Ấn Độ xuất khẩu 2,06 tỷ USD, giảm 21,85% so với mức 2,63 tỷ USD của cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 2,44 USD, giảm 35,17% so với 3,76 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019./.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ