Truy cập nội dung luôn

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Thụy Điển và Đan Mạch 2 tháng đầu năm 2021

19/03/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 250,78 triệu USD, còn với Đan Mạch đạt khoảng 91,39 triệu USD.

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 250,78 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng 193,74 triệu USD, tăng 16,83%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 57,04 triệu USD, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng năm 2021

Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 2 tháng năm 2021

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong hai tháng đầu năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 91,39 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 54,26 triệu USD, tăng 11,81%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt khoảng 37,13 triệu USD, tăng 30,18% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng năm 2021

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 2 tháng năm 2021

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ