Truy cập nội dung luôn

Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp: Phát huy hiệu quả nội lực về phát triển khoa học công nghệ

26/01/2021

Trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp đã tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN). Qua đó, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sành sứ, thủy tinh phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Tập trung đầu tư trang thiết bị
Về quy mô, Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp có tổng diện tích hơn 5.000m2 với đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm bao gồm: Nhóm thiết bị phân tích thành phần hóa cỡ hạt, các tính chất cơ, nhiệt; hệ thống lò nung và các thiết bị sản xuất quy mô pilot khác.

Máy tráng men bán tự động dùng sản xuất sứ dân dụng cao cấp
Đáng chú ý, ngày 28/10/2016, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4312/QD-BCT phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu và kiểm định sành sứ – thủy tinh thuộc Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thủy tinh Công nghiệp, nhằm tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu và kiểm định của viện. Cụ thể, xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành với hệ thống các thiết bị đồng bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, từ gia công chế biến nguyên liệu, phân tích thành phần hóa học, cấu trúc, nhiệt; đo đạc, kiểm tra các đặc tính cơ lý của nguyên liệu, vật liệu thuộc ngành sành sứ – thủy tinh công nghiệp…
Không ngừng nghiên cứu và đổi mới

Theo chức năng nhiệm vụ, Viện đã thực hiện tất cả các bước trong chuỗi đổi mới của sản phẩm sành, sứ, thủy tinh, cụ thể là từ nghiên cứu đến tạo ra công nghệ rồi thương mại hóa công nghệ thông qua việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm. Ngoài ra, còn thực hiện kinh doanh các sản phẩm khác như bất động sản, đầu tư tài chính.
Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thủy tinh Công nghiệp đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu KH&CN cấp bộ; dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản. Đồng thời, hợp tác thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ với một số công ty sản xuất trong ngành về nghiên cứu men tự làm sạch sử dụng cho sản xuất gốm sứ – thủy tinh công nghiệp.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sứ giàu magie làm sứ dân dụng cao cấp
Trong giai đoạn 2016-2018, Viện đưa ra tổng cộng 14 công bố khoa học, trong đó chủ yếu là các báo cáo nghiên cứu. Viện cũng phát triển được 03 công nghệ mới trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018 bao gồm: Tuyển lọc cao lanh, Sản xuất cyclone thủy lực ứng dụng trong ngành tuyển khoáng, Sản xuất sản phẩm trục sứ và trống sứ cách điện. Hiện cả 3 công nghệ này đều đã được thương mại hóa, đi vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ KH&CN, Viện thực hiện các hoạt động đào tạo, chủ yếu là hỗ trợ sinh viên làm luận án tốt nghiệp. Từ năm 2016-2018 Viện đã đào tạo 03 sinh viên, tổ chức được 6 lớp Hoạt động đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2018.
Năm 2018, Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thủy tinh Công nghiệp đã có bước tăng đột biến về doanh thu, tăng 236,24% so với năm 2017. Đóng góp chính vào doanh thu của Viện bao gồm cả lĩnh vực nghiên cứu, dịch vụ KH&CN. Đối với nghiên cứu KH&CN, năm 2018, Viện đã mở ra hướng nghiên cứu mới tập trung về chế biến nguyên vật liệu. Với dịch vụ khoa học, doanh thu có được do bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm cyclone thủy lực, trống sứ cách điện và kinh doanh thiết bị thí nghiệm chuyên ngành sành sứ – thủy tinh.

Hiện Viện đã xây dựng định hướng Chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với 3 mục tiêu hàng đầu của Viện là: (1) Tạo tri thức khoa học mới trong lĩnh vực nghiên cứu; (2) Tạo công nghệ mới có tính ứng dụng cao; và (3) Chuyển giao và Thương mại hóa công nghệ. Các mục tiêu này phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ chính của Viện.
Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Viện đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét giao nhóm các đề tài và dự án nghiên cứu KH&CN về gốm sứ cách điện, cách nhiệt, vật liệu tiên tiến khác như mực in gốm kỹ thuật số, công nghệ sản xuất gốm ứng dụng công nghệ in 3D; hỗ trợ xây dựng phòng thử nghiệm VILAS về gốm sứ - thủy tinh công nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 17025... 

Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp sẽ nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ và phát triển dịch vụ có thế mạnh: thương mại hóa công nghệ đã hoàn thiện và tăng cường năng lực nghiên cứu.
Theo khcncongthuong.vn


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ