Truy cập nội dung luôn

Vinataba đề xuất không đưa các dự án vào diện cần kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 2017

13/01/2017

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, toàn bộ các đơn vị trong Tổng công ty cơ bản đã quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, áp dụng thực hiện các giải pháp xử lý môi trường phù hợp, đạt quy định về bảo vệ môi trường.

 
 
Vì vậy, trong năm 2017,  Tổng công ty đề xuất không đưa các dự án, cơ sở thuộc Tổng công ty vào diện cần phải kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường.
 
 
Trong thời gian qua, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành công văn số 07/TLVN-KT ngày 05/01/2017 triển khai đến các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Chỉ thị 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 
 
Ngày 09/9/2013, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 161/Q Đ-ATMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở ngành Công Thương năm 2013, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với Đoàn tiến hành kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Sau đó, Tổng công ty nghiêm túc thực hiện những kết luận và đề xuất của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cụ thể: phân công 02 cán bộ chuyên trách về quản lý môi trường thuộc Phòng Kỹ thuật Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện tham mưu giúp lãnh đạo Tổng công ty về quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Rà soát, khắc phục những thiếu sót trong công tác xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại.
 
 
Hiện nay, toàn bộ các đơn vị trong Tổng công ty cơ bản đã quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, áp dụng thực hiện các giải pháp xử lý môi trường phù hợp, đạt quy định về bảo vệ môi trường; Định kỳ hàng năm, Tổng công ty tổ chức tập huấn cho các đơn vị thành viên, cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật mới về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực bảo vệ môi trường; Xây dựng và ban hành Quy chế bảo vệ môi trường từ năm 2014 theo Quyết định số 379/QĐ-TLVN ngày 10/11/2014. Trong đó, Tổng công ty thường xuyên giám sát, kiểm tra các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy luật về bảo vệ môi trường.
 
 
Phương Thảo
 
 

 Bình luận
Tags:dự ánVinatabaTổng công ty thuốc lá Việt Nambảo vệ môi trường 2017tăng cường công tác bảo vệ môi trường
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ