Truy cập nội dung luôn

Xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/12/2020

Ngày 09/12/2020, Bộ Công Thương xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương xin giới thiệu Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến đóng góp trong 30 ngày.

Chi tiết Dự thảo xem chi tiết tại đây.

Vụ Dầu khí và Than


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ