Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN