Chi tiết văn bản:

 Hiệp định về Hợp tác Kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani

MENU VĂN BẢN