Chi tiết văn bản:

 Hiệp định thành lập Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHính phủ các Tiểu vương quốc Arập thống nhất

MENU VĂN BẢN