Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 19h30 ngày 12/9/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

MENU VĂN BẢN