Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 8 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về áp thấp nhiệt đới

MENU VĂN BẢN