Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 16h00 ngày 21/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

MENU VĂN BẢN