Chi tiết văn bản:

 Về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc bộ

MENU VĂN BẢN